Tekster:

Begravelsestale over Børge Børgesen
Prædiken på Pastoralseminariet

Til møde med Christian Hedegaard
Referat

Begravelsestale over A
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57