Tekster:

Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17
Prædiken på Pastoralseminariet

Vielsestale
Prædiken på Pastoralseminariet

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57