Tekster:

20. søndag efter Trinitatis (Matt 22,1-14)
Prædiken holdt i Arden Kirke 9. oktober

Begravelsestale over A
Prædiken på Pastoralseminariet

Til møde med Christian Hedegaard
Referat

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57