Tekster:

»Den skjulte vej«
Boganmeldelse

Om sjælens dødelighed
Artikel

Begravelsestale over Børge Børgesen
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57