Tekster:

Sidste Søndag efter Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Prædiken på Pastoralseminariet

Til møde med Christian Hedegaard
Referat

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57