Tekster:

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Vielsestale
Prædiken på Pastoralseminariet

2. påskedag 2003, Luk 24,13-35
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57