Tekster:

Om sjælens dødelighed
Artikel

Mod Kelsos
Boganmeldelse

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57