Tekster:

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Begravelsestale over Børge Børgesen
Prædiken på Pastoralseminariet

»Den skjulte vej«
Boganmeldelse

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57