Tekster:

Mod Kelsos
Boganmeldelse

Til møde med Christian Hedegaard
Referat

Sidste Søndag efter Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57