Tekster:

Mod Kelsos
Boganmeldelse

Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17
Prædiken på Pastoralseminariet

Begravelsestale over Børge Børgesen
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57