Tekster:

Til møde med Christian Hedegaard
Referat

»Den skjulte vej«
Boganmeldelse

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57