Tekster:

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Om sjælens dødelighed
Artikel

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57