Tekster:

Sidste Søndag efter Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Prædiken på Pastoralseminariet

Vielsestale
Prædiken på Pastoralseminariet

»Den skjulte vej«
Boganmeldelse

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57