Tekster:

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Vielsestale
Prædiken på Pastoralseminariet

20. søndag efter Trinitatis (Matt 22,1-14)
Prædiken holdt i Arden Kirke 9. oktober

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57