Tekster:

Begravelsestale over A
Prædiken på Pastoralseminariet

3. søndag efter Fasten, Luk. 11,14-28
Prædiken på Pastoralseminariet

Sidste Søndag efter Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57