Tekster:

Begravelsestale over Børge Børgesen
Prædiken på Pastoralseminariet

Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17
Prædiken på Pastoralseminariet

»Den skjulte vej«
Boganmeldelse

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57