Tekster:

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

3. søndag efter Fasten, Luk. 11,14-28
Prædiken på Pastoralseminariet

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57