Tekster:

20. søndag efter Trinitatis (Matt 22,1-14)
Prædiken holdt i Arden Kirke 9. oktober

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Vielsestale
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57