Tekster:

20. søndag efter Trinitatis (Matt 22,1-14)
Prædiken holdt i Arden Kirke 9. oktober

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57