Tekster:

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Forholdet mellem den synlige kirke og Guds stad samt deres forhold til staten på baggrund af Augustins De civitate Dei
Speciale

Sidste Søndag efter Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57