Tekster:

Om sjælens dødelighed
Artikel

Fastelavns søndag. Matt. 3,13-17
Prædiken på Pastoralseminariet

Kristi Himmelfartsdag
Prædiken på Pastoralseminariet

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57