Blog:

09-03-2009 - 23:16
Poul kan kravle nu!!!:
Poul er nu i stand til at kravle på vores køkkengulv....

03-06-2008 - 17:10
Teknisk:
Nogle af videofilerne kræver, at man har codec'et "xvid" fra wwww.xvid.org installeret....

Begravelsestale over Børge Børgesen

Prædiken på Pastoralseminariet

Af Birger Langkjer

Salmer: 725, 649, 661

Vi er her i dag for at tage afsked med Børge Børgesen. Børge døde under pludselige, tragiske omstændigheder, som politiet endnu ikke er færdige med at efterforske. Børge blev ikke ret gammel, kun 48 år. Så det er med tristhed over et liv, der ligesom ikke rigtig fik lov til folde sig helt ud, at vi samles her i dag.

Børge blev født i ‘55 i Herning som søn af en indre missionsk grisehandler, Laurits Børgesen, og en hjemmegående hustru, Erna. I ‘65 begyndte han at studere idéhistorie på Århus Universitet og blev kommunist og hippie. Det medførte et brud med faderen, som han beskrev i bogen »De dødes land – en drengs sørgelige opvækst i det mørke Jylland«, en bog, som – ifølge Politikens anmelder – var et rørende og rystende samtidsbillede, men som ifølge Jyllands Posten var »ulideligt selvmedlidende og jamrende«.

Børge blev færdig med sin uddannelse i ‘79, og brødfødte sig som forfatter og skribent. De fleste husker ham nok fra hans mange tv-optrædener, hvor han diskuterede aktuelle samfundsproblemer med en kendt tv-vært. Det var sjældent særligt klogt, hvad han sagde, men det var ofte underholdende, hvad enten det så var tilsigtet eller ej.

Børge fik to børn, Nynne og Jasper, sammen med Mette. I de sidste år af sit liv boede han sammen med Birthe, som også sidder her i dag.

Han elskede at gå på café og nyde en genstand og diskutere tidens emner med sine venner, hvoraf der var flere, der tilhørte den intellektuelle in-crowd. Det ser desværre ikke ud til, at nogen af dem har haft tid til at komme i dag.

Børge var en mand med mange personlige problemer og uløste konflikter i sit liv. Han gik til psykolog hver uge, uden at nogen dog kan sige, at han nogensinde fik det bedre eller blev et bedre menneske af den grund. Tværtimod forstærkede det nok hans til tider udtalte trang til at kredse om sig selv og sit følelsesliv.

Vi ved, at livet kan være kort og tilsyneladende meningsløst. Vi ser ofte, hvor skrøbelig vor menneskelige lykke kan være, og hvor let den kan blive slået i stykker. Nogle mennesker kan dø pga. et øjebliks uopmærksomhed, nogle bliver uskyldige ofre for en eller anden »sag«, som de altid har været fuldstændig fremmede for, men som andre synes, at det er i orden at slå ihjel for. Pludselig føles det som om alle vore minder og vore drømme og håb er som tårer i regnen, der bliver vasket væk, og intet bliver tilbage.

Man fristes til at spørge sig selv, om det hele er tilfældigheder, eller om de skjulte kræfter, der styrer vores liv, overhovedet kender til medlidenhed med os arme mennesker.

Én af vores digtere har en gang sagt: »Hvorfor livet, hvorfor døden. Hvorfor leve, når vi dog skal dø?« Men sådan siger troen ikke, den siger: »Hverken liv eller død ... eller det høje eller det dybe eller noget andet kan skille os fra Guds kærlighed.« »Når vi lever, lever vi for Ham, og når vi dør, dør vi for Ham.«

Frygt ikke, men stol på Gud, for end ikke en spurv falder til jorden, uden at Gud er med i det. Og vi er mere værd end mange spurve, har frelseren sagt. Altså er livet ikke meningsløst, men det giver mening, fordi Gud elsker os og bærer os i sine arme.

Børge har forladt os, og vi står ensomme tilbage. Vi kan rose ham eller dømme ham, men det ville ikke være rigtigt af os. Børge står nu for en højere dommer, og om denne dommer ved vi, at Han er nådig, og at Han for længe antog Børge som sit eget barn, da Børges forældre bar ham til dåben. Lad os bede til, at Børge må finde fred, og at vi må gense ham i de evige boliger.

AMEN

Email: birger@langkjer.dk / Mobiltlf. 30 26 10 57